Latest Blogposts

Innoveer uw bedrijfsprocessen

innoveer in bedrijfsprocessen

West Europese ondernemingen kunnen significante stappen te zetten in de verlaging van productie kosten op bepaalde productie-technologische gebieden, door gebruik te maken van de lage lonen factor in andere Europese landen.

De voorsprong in loonkosten in Oost Europa is gebleken een langdurige te zijn. De ontwikkeling van de loonkosten in de laatste decennia is in de verhouding tussen Oost en West Europa een continue factor gebleken en zal naar verwachting in dezelfde trend voortzetten.

Lees verder..

Internationale concurrentie en snelle veranderingen

internationale concurrentie

Technologische, sociale en economische ontwikkelingen volgen elkaar in steeds hoger tempo op, we leven in “Exponential Times”.

Door toenemende wereldwijde concurrentie en dynamische economische omstandigheden staat het resultaat van West Europese ondernemingen voortdurend onder druk.

Productie bedrijven kampen met toenemende loon kosten en met een teruglopende beschikbaarheid van vaktechnisch personeel als gevolg van vergrijzing.

Lees verder..